Ibimenyetso bizakwereka ko inshuti yawe mwaganiraga kuri watsap yagushyize mu kato(blocked you) itagikeneye ibiganiro hagati yawe nawe.

Mu gihe ucyeka ko umuntu mwaganiraga kuri watsap yagushyize ahantu utabasha ku mwandikira ngo ubutumwa bumugereho uko ubyifuza , hari uburyo ushobora gukoresha ukamenya niba koko ibyo utekereza ari ukuri .

Ibi nibyo uzagenderaho maze ukemeza ko inshuti yawe yo kuri watsap itari gikeneye kugirana ibiganiro nawe.

1.Ntabwo ushobora kumenya igihe uwo wita inshuti yawe yaviriye kuri cati(chat)

  1. Ntabwo ushobora kubona niba ari kuganira n’abandi (niba ari online)

3.Ntabwo ushobora kubona niba uwo wita inshuti yawe yahinduye ifoto(photo update)

  1. ubutumwa uzohereza uwo wita incuti yawe buzakwereka ko bwagiye,bukoresheje akamenyetso kamwe kavivuye(message sent) ariko ntabwo uzabona message yawe yagiyeho akandi kamenyetso ka kabiri kakwereka ko message wamugeneye yamugezeho(message derivered).
  2. ni ugerageza ku muhamagara ukoresheje watsap ntabwo bizemera na gato.

Mu gihe uramutse ubonye ibi bimenyetso nta kabuza umuntu azaba atagikeneye  kugirana  ibiganiro agirana nawe .

Biseruka jean d’amour

 3,666 total views,  5 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *